:: SCOREFILIA :: CDs por TÍTULO, por título de película ORIGINAL / ESPAÑOL :: COMPOSITORES

Hana-bi

Portada

Puntuaciones

General

Compositor:Hisaishi Joe 久石譲 (1950)
Año de composición:1997
Fecha de salida:1998
Discográfica:Polydor
Referencia:POCH-1672

Tracks

1.HANA-BI ♥3:41:14
2.Angel2:41:06
3.Sea of Blue ♥3:29:09
4....and Alone2:28:40
5.Ever Love2:14:65
6.Painters5:56:69
7.Smile and Smile ♥2:55:28
8.Heaven’s Gate4:58:40
9.Tenderness ♥2:30:52
10.Thank You,... for Everything7:08:58
11.HANA-BI (reprise)3:42:11
41:47:17

Créditos

Música compuesta por Joe Hisaishi. Orquestaciones de Joe Hisaishi.

Interpretada por Joe Hisaishi (piano), Nobuo Yagi (armónica), Takashi Asahi (flauta), Takeshi Shinohara (flauta), Hiroshi Shibayama (oboe), Tadashi Hoshino (clarinete), Shinkichi (fagot) y Yuichiro Goto Group (cuerdas).

Grabada y mezclada por Shinichi Tanaka. Masterizada por Masaaki Kato.

Referencias

Hana-bi / Hana-bi: Flores de fuego (1997)
Película dirigida por Takeshi Kitano. Interpretada por Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima, Tetsu Watanabe, Hakuryu, Yasuei Yakushiji, Taro Istumi, Kenichi Yajima, Makoto Ashikawa, etc.

Publicidad

Sun, 3 Jun 2018 20:44:46 +0200