Scorefilia

Últimos comentarios

Sherlock Holmes (2009) Valkyrie (2008)
Der Untergang (2004) Beowulf (2007)

Memorial James Horner (1953-2015)

Braveheart [EU] (1995) Apollo 13 (1995)
Legends of the Fall (1995) Willow (1988)
Titanic (1997) The New World (2006)

Buscar en Scorefilia (vía Google)

Estadísticas

2.007 CDs catalogados (131 comentados)
2.599 películas
11.052 enlaces a comentarios externos
857 enlaces a Spotify

Valid XHTML 1.0 Strict   Website hosted by PolurNET